CorpoCura
konkurence betingelser

Når CorpoCura afholder konkurrencer/giveaways er det medmindre andet står anført udelukkende på CorpoCuras initiativ.
 

Ved deltagelse i CorpoCuras konkurrencer/ giveaways accepterer du at have læst og accepteret CorpoCuras konkurrencebetingelser.

Disse betingelser gør sig udelukkende gældende ved de konkurrencer/ giveaways som udelukkende afholdes af CorpoCura.

Sådan deltager du

Du deltager ved at opfylde samtlige af de af den pågældende konkurrencens listede punkter. 

Det er muligt at deltage en gang medmindre andet står anført. Ved foretagelse af flere tilmeldninger vil det være den første der gør sig gældende. 

Du har indtil den angivne tidsfrist til deltage i lodtrækningen.

Hvem kan deltage?

Alle der er fyldt 18 år og er bosiddende i Danmark kan deltage.

Viser det sig at vinderen er under 18, bortfalder retten til præmien og en ny vinder vil trækkes.

Hvad kan man vinde?

Den eller de gevinster der står anført i den pågældende konkurrence.

Det er ikke muligt at ombytte gevinsten/gevinsterne til andet medmindre andet står anført i den pågældende konkurrence. 

Ønsker vinderen at forlænge en evt. behandlingsgevinst vil den forlængede tid skulle betales som var det en selvstændig behandling.  

En hver gevinst skal indløses inden for den i konkurrencen anførte  gyldighed. Indløses den ikke inden for gyldighedheden går den tabt.

Vinder er selv ansvarlig for diverse transportomkostninger der måtte finde sted i forbindelse med indløsning af gevinsten/gevinsterne.

Gevinstafgiften betales af CorpoCura.

Ved enhver form for tvivl vil det være CorpoCura der har det endelige ord.

Udvælgelse & offentliggørrelse af vinder

Vinderen udvælges ved tilfældig lodtrækning og kontaktes direkte via samme medie som konkurrencen måtte finde sted. Vinderen har 72 timer til at melde tilbage på henvendelsen. 

Ved manglende tilbagemelding trækkes en ny vinder ved tilfældig lodtrækning blandt de deltagere der deltog i konkurrencen inden for fristen.

Vinderen offentliggørres på samme medie som konkurrencen fandt sted (stories, opslag, hjemmesiden…) umiddelbart efter lodtrækningen har fundet sted.

For at modtage præmien forpligter modtager sig til at oplyse alder og navn på det pågældende medie hvor konkurrencen fandt sred. Er der tale om en behandlingspræmie forpligter modtager sig til at oprette en profil i CorpoCuras bookingsystem, hvorfra behandlingspræmien skal bookes med den dertilhørende bookingkode, der oplyses i forbindelse med den personlige kontakt efter lodtrækningen. Bookingkoden skal anføres i bemærkningsfeltet der fremkommer når tiden bookes.

Vindes andet der ikke omhandler en behandling skal det afhentes indenfor en måned efter lodtrækningen fandt sted medmindre andet kommer på tale fra CorpoCuras side. Det er ikke muligt at få tilsendt præmien.

Når en præmie i form af en ting (produkt eller andet), er afhentet er det udenfor CorpoCuras ansvar om hvorvidt varen går i stykker eller andre ting. Det er kun vinderen der kan afhente medmindre andet aftales skriftligt forinden.

CorpoCura er berretiget til frit uden særskilt vederlag at anvende oplysningerne (herunder navn/initialer og/ profilnavn) om vinderen/vinderne samt de vindende opslag/ billeder/ besvarelser til ethvert formål, herunder reklame og markedsføring i enhver form.

Øvrigt

De offentlige oplysninger du måtte give i forbindelse med konkurrencen forbliver stående indtil og vis opslaget tages ned. Tages oplsaget op igen vil oplysningerne atter fremstå.

Henvendelser vedrørende konkurrencer kan rettes til CorpoCura på mail: info@corpocura.dk med “CC konkurrencer” i emnefeltet.

Nederst på siden finder du klinikkens datapolitik.

Scroll to Top